uvodna stran ...
objave ...
občinska izkaznica ...
župan / občinski svet ...
znamenitosti ...
vasi ...
društva ...
prireditve/projekti ...
občinska priznanja ...
vloge/obrazci ...
Hajdinčan ...
Katalog informacij javnega značaja Občine Hajdina ...
razpisi ...
gradiva sej OS ...
zapisniki ...
fontana v živo ... vtisi ...
povezave ...
lokalne volitve 2014 ...
Osnovna šola Hajdina z enoto vrtec

Po dolgoletnih prizadevanjih smo leta 1997 tudi na Hajdini dobili obnovljeno in razširjeno osnovno šolo. Nove prostorske razsežnosti so ji nadele videz svetle, tople, otrokom prijazne šole, obenem pa ji dale poleta tudi na nivoju kvalitetnega pouka. Tako se je hajdinska osnovna šola v šolskem letu 1999/2000 pridružila takrat skupno 41 šolam v Sloveniji, ki so izpolnjevale kriterije za uvedbo 9-letke.
Devetletna šola prinaša določene posebnosti in celovito podpira otrokov motorični, emocionalni, miselni in moralni razvoj, saj upošteva in podpira individualnost posameznega učenca. Zasnovana je tako, da spodbuja vrednote strpnosti, tolerantnosti, pravičnosti in usmerja k razvoju kritičnega mišljenja. V vzgojnoizobraževalni proces so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami.Javni vrtec Najdihojca Hajdina posluje pod okriljem Osnovne šole Hajdina.
Vrtec se nahaja v neposredni bližini šole. V njem deluje 5 oddelkov, 3 oddelki prvega starostnega obdobja in 2 oddelka drugega starostnega obdobja. Oddelki so oblikovani tako, da omogočajo vključevanje čim več otrok v vrtec, v skladu s predpisanimi normativi in standardi. Število otrok je usklajeno z Zakonom o vrtcih.
Starostni razpon v posameznih oddelkih je odvisen od števila vpisanih otrok in od normativa.
Vrtec ima lastno kuhinjo z razdelilnico in pralnico. Omogočena pa nam je skupna uporaba šolske knjižnice ter šolskega dvorišča.
Vrtec ima opremljena in urejena zunanja igrišča ter travnato, z drevesi zasajeno površino. V sklopu zelenice je tudi majhen hribček, ki omogoča različne dejavnosti predvsem v primeru snega.
V bližini je cesta, ki ni prometna in nam omogoča krajše ter daljše sprehode.

Več o Osnovni šoli Hajdina z enoto vrtec na spletni strani:
www.os-hajdina.si
 

OBČINA HAJDINA, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina, tel.: (02) 788 30 30, fax: (02) 788 30 31, e-mail: uprava@hajdina.si
© Občina Hajdina, Webmaster: Kristijan Cafuta