uvodna stran ...
objave ...
občinska izkaznica ...
župan / občinski svet ...
znamenitosti ...
vasi ...
društva ...
prireditve/projekti ...
občinska priznanja ...
vloge/obrazci ...
Hajdinčan ...
Katalog informacij javnega značaja Občine Hajdina ...
razpisi ...
gradiva sej OS ...
zapisniki ...
fontana v živo ... vtisi ...
povezave ...
lokalne volitve 2010 ...


od pet. 11.4.
do ned. 27.4.
  KPD Stane Petrovič Hajdina vabi na komedijo Lolita, ki bo vedno v Dvorani Društva upokojencev Hajdina, v naslednjih terminih:
petek, 11. april, ob 20.00
sobota, 12. april, ob 20.00
nedelja, 13. april, ob 19.00
petek, 25. april, ob 20.00
sobota, 26. april, ob 20.00
nedelja, 27. april, ob 19.00

pet. 25.4.
  Občina Hajdina vabi ob 27. aprilu (dnevu upora) in 1. maju (prazniku dela) občanke in občane na družabno srečanje, ki bo v petek, 25. aprila 2014, ob 17. uri na trgu pred PSC Hajdina. Družabno srečanje bo ob pečenih perutnicah, ki jih bodo pripravili vaški odbori in dobri kapljici, za katero bodo poskrbeli kletarji.

sob. 26.4.
  PGD Gerečja vas vabi na že tradicionalno gasilsko tekmovanje za X. pokal Gerečje vasi v tekmovalnih disciplinah članic A, članov A ter starejših gasilk in gasilcev, ki bo v soboto, 26. aprila 2014, od 15. ure dalje v Športnem parku Gerečja vas.

trajno
  V razstavnem prostoru, v pritličju PSC Hajdina, razstavlja Društvo žensk Hajdoše razstavo Pletarstvo v Hajdošah.

 • Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Hajdina
  cenik storitev

 • RAZPIS: Energetska sanacija Osnovne šole Hajdina (JN2374/2014)
  Popravljena razpisna dokumentacija (dodatna pojasnila so na Portaju javnih naročil: JN2374/2014, JN2601/2014)

 • Program prireditev v Občini Hajdina v letu 2014
  Predvideni program prireditev v Občini Hajdina v letu 2014 si lahko ogledate v priloženi datoteki.
  predvideni program

 • Termini odvoza odpadkov po frakcijah v Občini Hajdina v letu 2014
  urnik za vsa naselja

 • Strategija trajnostnega razvoja občine Hajdina 2014 - 2026
  Strategija

 • RAZPIS: Izgradnja sekundarnih odcepov kanalizacije v naseljih Občine Hajdina
  Razpisna dokumentacija
  Terminski plan

 • Projekt INWOLW
  Poročilo

 • OBVESTILO občanom občine Hajdina in vsem udeležencem v prometu
  Spoštovani!
  Obveščamo vas, da bomo dne 29. julija 2013 pričeli na več lokacijah na območju občine Hajdina, z izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Dela se bodo izvajala v naseljih Slovenja vas, Skorba, Zg. Hajdina. V naseljih Sp. Hajdina in Draženci pa se bo z deli pričelo konec septembra. Prometni režim bo potekal pod popolno zaporo, kar pomeni, da bo promet otežen. Posebej opozarjamo vse, da bo cestišče na katerem se dela izvajajo imelo status GRADBIŠČA in je potrebno upoštevati vso prometno in opozorilno signalizacijo.
  Prosimo za razumevanje in potrpežljivost.
  Vsakršen dogodek, ki vpliva na zmanjšanje vaše varnosti je potrebno javiti na občinsko upravo Občine Hajdina.

 • OBVESTILO
  Obveščamo Vas, da so pisna stališča do pripomb in predlogov na javno razgrnjeno študijo variant in okoljsko poročilo za plinovod M9 Lendava – Kidričevo, ki sta bila javno razgrnjena v času od 27. 12. 2012 do 31.1.2013, objavljena na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor in so priložena tudi temu obvestilu.
  Stališča

 • OBVESTILO
  Vse dijake in študente obveščamo, da se od 1. 4. 2013 dalje sofinancirajo tudi mesečne vozovnice za vlak, v višini 10,00 EUR z DDV mesečno na dijaka oz. študenta.

 • OBVESTILO o sofinanciranju mesečnih vozovnic
  Dijake in študente iz Občine Hajdina obveščamo, da je Občinski svet občine Hajdina na 14. redni seji, dne 17. 10. 2012 sprejel sklep, da se od 1. 1. 2013 sofinancirajo cene mesečnih vozovnic v višini 10,00 EUR z DDV mesečno na dijaka oz. študenta.

 • Navodila za zatiranje in preprečevanje in širjenje ambrozije
  Navodila za zatiranje in preprečevanje širjenja ambrozije
  Zloženka o ambroziji

 • Brezplačen izvod »Monografije občine Hajdina«
  Obveščamo vse občane, kateri še niste dvignili brezplačnega izvoda »Monografije občine Hajdina«, da le to še vedno lahko dvignete v času uradnih ur v tajništvu občinske uprave.

 • PISO
  Občina Hajdina je vključena v prostorski informacijski sistem občin - PISO

 • Delovni čas Lekarne pri Sv. Martinu
  - od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure,
  - sobota od 8. do 12. ure.
  Tel.: (02) 781 00 57

 • Delovni čas pošte 2288 Hajdina (od 1. 5. 2012)
  - od ponedeljka do petka od 8:00 do 11:30 in od 14:30 do 18:00,
  - ob sobotah od 8:00 do 11:00.
  Tel.: (02) 795 38 80

 • OBVESTILO: SPLOŠNA AMBULANTA HAJDINA
  Od 1. februarja 2014 v Splošni ambulanti Hajdina (SA) več ne dela Nada Ranislav Lartey, dr. med., spec. Pacienti lahko nadaljujejo zdravljenje pri omenjeni zdravnici v ambulanti št. 8 v Splošni ambulanti na Ptuju ali si kot novo zdravnico izberejo Leonido Masten, dr. med., spec., ki od 1. februarja 2014 dela v SA Hajdina.
  Ordinacijski čas v referenčni ambulanti Hajdina, kjer so pacientom na voljo Leonida Masten, dr. med., spec., Karmen Koderman Vtič, zdrav. tehnik, Bojan Horvat, dipl. zdravstvenik:
  - Ponedeljek, torek, četrtek in petek: 7.30–14.00
  - Sreda: 15.00–21.30

 • OBVESTILO: ZOBNA AMBULANTA HAJDINA
  V Zobni ambulanti Hajdina od 3. februarja 2014 delata zobozdravnici prim. Jožica Reberc, dr. dent. med., spec., in Nada Bašič, višj. den.
  Ordinacijski čas ambulante:
  Ponedeljek: 7.30–14.00
  Torek: 7.30–12.00
  Sreda: 12.30–18.00
  Četrtek: 13.00–19.00
  Petek: 7.00–12.00

 •  
   
   

  OBČINA HAJDINA, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina, tel.: (02) 788 30 30, fax: (02) 788 30 31, e-mail: uprava@hajdina.si
  © Občina Hajdina, Webmaster: Kristijan Cafuta