uvodna stran ...
objave ...
občinska izkaznica ...
župan / občinski svet ...
znamenitosti ...
vasi ...
društva ...
prireditve/projekti ...
občinska priznanja ...
vloge/obrazci ...
Hajdinčan ...
Katalog informacij javnega značaja Občine Hajdina ...
razpisi ...
gradiva sej OS ...
zapisniki ...
fontana v živo ... vtisi ...
povezave ...
lokalne volitve 2014 ...


pet. 3.10.
  Osnovna šola Hajdina v sodelovanju z Občino Hajdina in družbo Radio - tednik Ptuj vabi na prireditev z naslovom Otroci pojejo slovenske pesmi, ki bo v petek, 3. oktobra 2014, ob 18. uri v telovadnici OŠ Hajdina.

sob. 4.10.
  Vaški odbor Hajdoše vabi na prireditev Srečanje vaščanov ob vaški lipi, ki bo v soboto, 4. 10. 2014, ob 15. uri pri krožišču ob kanalu v Hajdošah. V primeru dežja prireditev odpade.

od sre. 8.10.
do pet. 10.10.
  Društvo žena in deklet vabi na tradicionalno trganje in kožuhanje koruze.
Trganje bo v sredo, 8. oktobra 2014, ob 14. uri. Članice se zberejo na kmetiji Kristine Kirbiš, Zg. Hajdina 71.
Kožuhalo se bo v petek, 10. oktobra 2014, ob 18. uri na kmetiji Kristine Kirbiš, Zg. Hajdina 71.

trajno
  ŠD Draženci vabi dekleta in žene na skupinsko vadbo AEROBIKE v dom vaščanov Draženci. Vadba bo potekala pod vodstvom vaditeljev Centra aerobike iz Ptuja vsak ponedeljek in sredo med 19. in 20. uro v dvorani Doma vaščanov Draženci. Dobimo se na brezplačnih predstavitvenih terminih v ponedeljek 22. 9. in v sredo 24. 9. 2014, ob 19. uri. Za dodatne informacije in prijave sta na voljo: Ksenija - 031 336 692 in Damijan 051 684 504.

trajno
  V razstavnem prostoru v pritličju PSC Hajdina razstavlja svoje slike slikar Bogomir Jurtela.

 • OBVESTILO - Simbioza giba 2014
  Obveščamo vas, da se občina Hajdina pridružuje vseslovenskemu, medgeneracijskemu projektu Simbioza giba 2014, ki želi starejšim ponuditi možnost, da spoznajo nove športe in se brezplačno udeležijo različnih vadb (kolesarjenje, hitra hoja, skupinske vadbe ...). Akcija Simbioza giba se bo izvajala vsak dan med 10.00 in 11.00 ter med 17.00 in 18.00 urood 13. do 19. oktobra 2014. Osrednji namen akcije je omogočiti starejšim pozitivno izkušnjo gibanja in spoznavanja novih športov, združevati generacije, krepiti samozavest, osveščati o zdravem načinu življenja ter motivirati za nadaljnje gibanje. Ob zaključku projekta pa bo v občini Hajdina organizirana tudi nordijska hoja, kjer se nam bo pridružil mag. Dejan Židan, predsednik stranke SD in ambasador projekta Simbioza giba. Vljudno vabljeni. Prijave za udeležbo na različnih vadbah so možne pri regionalni koordinatorici projekta Janji Bračko na št. 041 277 841 ali na email: brakojanja154@gmail.com.

 • OBVESTILO glede nivojskega železniškega prehoda Draženci
  Vse udeležence v prometu, še posebej občane naselja Draženci, obveščamo, da bo popolna zapora lokalne ceste LC 328 221 na lokaciji železniški nivojski prehod Draženci in delu javnih poti JP 829 561 Železniška 1 in JP 829 571 Železniška v času:
  od 22. septembra 2014 do 1. decembra 2014
  razen v času
  od 31. oktobra 2014 do vključno 2. novembra 2014
  Vzrok zapore je ureditev križanja lokalne ceste LC 328 221 z železniško progo.

 • Pravila brezplačne objave v občinskem glasilu v času volilne kampanje za lokalne volitve 2014
  V času volilne kampanje Občina Hajdina sporoča, da bo ob razpisu lokalnih volitev, med volilno kampanjo v občinskem glasilu zagotovila del brezplačnega prostora, ki je namenjen predstavitvi kandidatov in kandidatnih list, vendar največ 2 A4 strani (ena stran je rezervirana za predstavitev županskega kandidata, druga pa za predstavitev programa stranke in kandidatov za občinski svet). Oglas mora biti že izdelan in oddan na CD-ju, USB ali poslan po elektronski pošti.
  Brezplačna mesta v občinskem glasilu si je mogoče zagotoviti tako, da kandidati oziroma kandidatne liste pravočasno, to je do vključno 12. septembra 2014, posredujejo svojo predstavitev urednici občinskega glasila Tatjani Mohorko na e-poštni naslov: tatjana.mohorko@gmail.com ali na Občino Hajdina na naslov uprava@hajdina.si
  V primeru dodatnih informacij v zvezi z objavo v občinskem glasilu Hajdinčan se obrnite neposredno na urednico občinskega glasila, ki je dosegljiva tudi na telefonski številki 041 742 329.
  Političnim strankam, kandidatnim listam in županskim kandidatom bodo na voljo tudi plačljive strani po običajnem ceniku občinskega glasila Hajdinčan.
  UREDNIŠTVO »Hajdinčan«

 • OBVESTILO - gradbena dela v naselju Slovenja vas
  Vse občane naselja Slovenja vas, kakor tudi druge udeležence v prometu obveščamo, da se bodo pričela gradbena dela na javni poti JP 829 14 v naselju Slovenja vas na relaciji most - mimo gasilskega doma Slovenja vas.
  Zaradi del bo izvedena kombinirana popolna in polovična zapora.
  Zaradi neugodnih vremenskih razmer - obilice dežje - se bo zapora cestišča podaljšala, in sicer do 30. septembra 2014

 • OBVESTILO - gradbena dela v naselju Gerečja vas
  Vse občane naselja Gerečja vas, kakor tudi druge udeležence v prometu obveščamo, da se bodo pričela gradbena dela na lokalni cesti LC 328 162 v naselju Gerečja vas na relaciji mimo gasilskega doma Gerečja vas.
  Zaradi del bo izvedena popolna zapora.
  Zaradi neugodnih vremenskih razmer - obilice dežje - se bo zapora cestišča podaljšala, in sicer do 2. oktobra 2014

 • OBVESTILO - gradbena dela v naselju Draženci
  Vse občane naselja Draženci, kakor tudi druge udeležence v prometu obveščamo, da se bodo pričela gradbena dela na lokalni cesti LC 328 221 v naselju Draženci na relaciji Kapela - nadvoz na AC Draženci - Slivnica in javni poti JP 829 704 (mimo Černenšek).
  Zaradi del bo izvedena kombinirana popolna in polovična zapora.
  Zaradi neugodnih vremenskih razmer - obilice dežje - se bo zapora cestišča podaljšala, in sicer do 2. oktobra 2014

 • Razpis za sofinanciranje letovanja otrok v Občini Hajdina v letu 2014
  Razpisna dokumentacija

 • Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Hajdina
  cenik storitev

 • Program prireditev v Občini Hajdina v letu 2014
  Predvideni program prireditev v Občini Hajdina v letu 2014 si lahko ogledate v priloženi datoteki.
  predvideni program

 • Termini odvoza odpadkov po frakcijah v Občini Hajdina (maj - dec 2014)
  urnik za vsa naselja

 • Strategija trajnostnega razvoja občine Hajdina 2014 - 2026
  Strategija

 • Projekt INWOLW
  Poročilo

 • OBVESTILO
  Obveščamo Vas, da so pisna stališča do pripomb in predlogov na javno razgrnjeno študijo variant in okoljsko poročilo za plinovod M9 Lendava – Kidričevo, ki sta bila javno razgrnjena v času od 27. 12. 2012 do 31.1.2013, objavljena na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor in so priložena tudi temu obvestilu.
  Stališča

 • OBVESTILO
  Vse dijake in študente obveščamo, da se od 1. 4. 2013 dalje sofinancirajo tudi mesečne vozovnice za vlak, v višini 10,00 EUR z DDV mesečno na dijaka oz. študenta.

 • OBVESTILO o sofinanciranju mesečnih vozovnic
  Dijake in študente iz Občine Hajdina obveščamo, da je Občinski svet občine Hajdina na 14. redni seji, dne 17. 10. 2012 sprejel sklep, da se od 1. 1. 2013 sofinancirajo cene mesečnih vozovnic v višini 10,00 EUR z DDV mesečno na dijaka oz. študenta.

 • Navodila za zatiranje in preprečevanje in širjenje ambrozije
  Navodila za zatiranje in preprečevanje širjenja ambrozije
  Zloženka o ambroziji

 • Brezplačen izvod »Monografije občine Hajdina«
  Obveščamo vse občane, kateri še niste dvignili brezplačnega izvoda »Monografije občine Hajdina«, da le to še vedno lahko dvignete v času uradnih ur v tajništvu občinske uprave.

 • PISO
  Občina Hajdina je vključena v prostorski informacijski sistem občin - PISO

 • Delovni čas Lekarne pri Sv. Martinu
  - od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure,
  - sobota od 8. do 12. ure.
  Tel.: (02) 781 00 57

 • Delovni čas pošte 2288 Hajdina (od 1. 5. 2012)
  - od ponedeljka do petka od 8:00 do 11:30 in od 14:30 do 18:00,
  - ob sobotah od 8:00 do 11:00.
  Tel.: (02) 795 38 80

 • OBVESTILO: SPLOŠNA AMBULANTA HAJDINA
  Od 1. februarja 2014 v Splošni ambulanti Hajdina (SA) več ne dela Nada Ranislav Lartey, dr. med., spec. Pacienti lahko nadaljujejo zdravljenje pri omenjeni zdravnici v ambulanti št. 8 v Splošni ambulanti na Ptuju ali si kot novo zdravnico izberejo Leonido Masten, dr. med., spec., ki od 1. februarja 2014 dela v SA Hajdina.
  Ordinacijski čas v referenčni ambulanti Hajdina, kjer so pacientom na voljo Leonida Masten, dr. med., spec., Karmen Koderman Vtič, zdrav. tehnik, Bojan Horvat, dipl. zdravstvenik:
  - Ponedeljek, torek, četrtek in petek: 7.30–14.00
  - Sreda: 15.00–21.30

 • OBVESTILO: ZOBNA AMBULANTA HAJDINA
  V Zobni ambulanti Hajdina od 3. februarja 2014 delata zobozdravnici prim. Jožica Reberc, dr. dent. med., spec., in Nada Bašič, višj. den.
  Ordinacijski čas ambulante:
  Ponedeljek: 7.30–14.00
  Torek: 7.30–12.00
  Sreda: 12.30–18.00
  Četrtek: 13.00–19.00
  Petek: 7.00–12.00

 •  
   
   

  OBČINA HAJDINA, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina, tel.: (02) 788 30 30, fax: (02) 788 30 31, e-mail: uprava@hajdina.si
  © Občina Hajdina, Webmaster: Kristijan Cafuta