uvodna stran ...
objave ...
občinska izkaznica ...
župan / občinski svet ...
znamenitosti ...
vasi ...
društva ...
prireditve/projekti ...
občinska priznanja ...
vloge/obrazci ...
Hajdinčan ...
Katalog informacij javnega značaja Občine Hajdina ...
razpisi ...
gradiva sej OS ...
zapisniki ...
fontana v živo ... vtisi ...
povezave ...
lokalne volitve 2014 ...

Ob 8. marcu - dnevu žena,
vsem občankam občine Hajdina
Iskrene čestitke.

župan,
mag. Stanislav Glažarpet. 6.3.
  Društvo žena in deklet Gerečja vabi na občni zbor, ki bo v petek, 6. 3. 2015, ob 18. uri, v gasilskem domu Gerečja vas.

sob. 7.3.
  LD Boris Kidrič vabi na občni zbor, ki bo 7. 3. 2015, ob 17. uri v lovskem domu na Hajdini.

sob. 7.3.
  Društvo žena in deklet občine Hajdina vabi na občni zbor, ki bo v soboto 7. 3. 2015, ob 18. uri v gasilskem domu Hajdina.

sob. 7.3.
  Vaški odbor Slovenja vas vabi na prireditev ob dnevu žena: pogostitev in druženje ter ples z ansamblom Uspeh, in sicer v soboto, 7. marca 2015 ob 20. uri, v gasilskem domu v Slovenji vasi.

tor. 10.3.
  V torek, 10. marca 2015, bo ob 10. uri v prostorih Občine Hajdina sestanek članov komasacijskega namakalnega odbora.

tor. 10.3.
  V torek, 10. marca 2015, bo ob 11. uri v prostorih Občine Hajdina prvi sestanek komasacijskega odbora za območje Gerečja vas, Hajdina in Draženci.

sob. 14.3.
  Klub malega nogometa Draženci vabi na občni zbor, ki bo v soboto, 14. 3. 2015, ob 19. uri v domu vaščanov Draženci.

trajno
  V razstavnem prostoru v pritličju PSC Hajdina razstavlja KPD »Stane Petrovič« Hajdina – Likovno fotografska sekcija razstavo likovnih del Cecilije Bernjak.

 • Obvestilo
  V rubriki razpisi je objavljen razpis Izgradnja pločnika v naselju Draženci, odcep nadvoz – center (NMV1204/2015).

 • Obvestilo: Športnik leta 2014
  Športna zveza Občine Hajdina objavlja obvestilo za nominiranje kandidatov za prireditev Športnik leta 2014 Občine Hajdina.
  Prireditev bo v petek, 13. marca 2015, ob 18.00 v prostorih Doma krajanov v Skorbi. Nagrajenci bodo najboljši na področju šolskega in tekmovalnega športa, posamezniki z vidnimi in izjemnimi rezultati ter zaslužni športni delavci. Rok za nominacije z obrazložitvami in dokazili o rezultatih je 02.03.2015, na naslov info@szhajdina.com.
  dopis
  pravilnik
  obrazci

 • STALIŠČA do pripomb javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Občine Hajdina
  stališča

 • Program prireditev v Občini Hajdina v letu 2015
  Predvideni program prireditev v Občini Hajdina v letu 2015 si lahko ogledate v priloženi datoteki.
  predvideni program

 • Koledar odvoza odpadkov za leto 2015
  urnik

 • OBVESTILO
  Vse dijake in študente iz Občine hajdina obvečamo, da je Občinski svet Občine hajdina, na svoji 2. redni seji, dne 4. 12. 2014, sprejel sklep, da se sofinancirajo mesečne vozovnice za avtobusni in železniški promet v višini 10,00 EUR z DDV mesečno na dijaka oz. študenta.

 • Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Hajdina
  cenik storitev

 • Strategija trajnostnega razvoja občine Hajdina 2014 - 2026
  Strategija

 • OBVESTILO
  Obveščamo Vas, da so pisna stališča do pripomb in predlogov na javno razgrnjeno študijo variant in okoljsko poročilo za plinovod M9 Lendava – Kidričevo, ki sta bila javno razgrnjena v času od 27. 12. 2012 do 31.1.2013, objavljena na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor in so priložena tudi temu obvestilu.
  Stališča

 • Navodila za zatiranje in preprečevanje in širjenje ambrozije
  Navodila za zatiranje in preprečevanje širjenja ambrozije
  Zloženka o ambroziji

 • Brezplačen izvod »Monografije občine Hajdina«
  Obveščamo vse občane, kateri še niste dvignili brezplačnega izvoda »Monografije občine Hajdina«, da le to še vedno lahko dvignete v času uradnih ur v tajništvu občinske uprave.

 • PISO
  Občina Hajdina je vključena v prostorski informacijski sistem občin - PISO

 • Delovni čas Lekarne pri Sv. Martinu
  - od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure,
  - sobota od 8. do 12. ure.
  Tel.: (02) 781 00 57

 • Delovni čas pošte 2288 Hajdina (od 1. 5. 2012)
  - od ponedeljka do petka od 8:00 do 11:30 in od 14:30 do 18:00,
  - ob sobotah od 8:00 do 11:00.
  Tel.: (02) 795 38 80

 • OBVESTILO: SPLOŠNA AMBULANTA HAJDINA
  Od 1. februarja 2014 v Splošni ambulanti Hajdina (SA) več ne dela Nada Ranislav Lartey, dr. med., spec. Pacienti lahko nadaljujejo zdravljenje pri omenjeni zdravnici v ambulanti št. 8 v Splošni ambulanti na Ptuju ali si kot novo zdravnico izberejo Leonido Masten, dr. med., spec., ki od 1. februarja 2014 dela v SA Hajdina.
  Ordinacijski čas v referenčni ambulanti Hajdina, kjer so pacientom na voljo Leonida Masten, dr. med., spec., Karmen Koderman Vtič, zdrav. tehnik, Bojan Horvat, dipl. zdravstvenik:
  - Ponedeljek, torek, četrtek in petek: 7.30–14.00
  - Sreda: 15.00–21.30
  Tel. št. 781 00 47

 • OBVESTILO: ZOBNA AMBULANTA HAJDINA
  V Zobni ambulanti Hajdina dela zobozdravnica dr. dent. med Ana Tenyi.
  Ordinacijski čas:
  Ponedeljek: 7.00–14.15
  Torek: 7.00–14.15
  Sreda: 12.15–19.45
  Četrtek: 12.15–19.45
  Petek: 7.00–14.15
  Tel. št. 781 00 46

 •  
   
   

  OBČINA HAJDINA, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina, tel.: (02) 788 30 30, fax: (02) 788 30 31, e-mail: uprava@hajdina.si
  © Občina Hajdina, Webmaster: Kristijan Cafuta