uvodna stran ...
objave ...
občinska izkaznica ...
župan / občinski svet ...
znamenitosti ...
vasi ...
društva ...
prireditve/projekti ...
občinska priznanja ...
vloge/obrazci ...
Hajdinčan ...
Katalog informacij javnega značaja Občine Hajdina ...
razpisi ...
gradiva sej OS ...
zapisniki ...
fontana v živo ... vtisi ...
povezave ...
lokalne volitve 2014 ...

Novo leto je trenutek,
ko se nam srce odpre za lepe in skrite želje.
Je trenutek,
ko stisk dlani pove več, kot tisoč besed.
Naj vam takšni trenutki lepšajo leto 2015.

Želim vam prijetne božične praznike,
v novem letu pa veliko sreče in uspeha!

mag. Stanislav GLAŽAR
Župan občine Hajdinaned. 28.12.
  ob 16. uri: PREMIERA LUTKOVNE PREDSTAVE ZAJČEK IŠČE MAMO (avtor: Miran Gavram) - izvedba Lutkovna sekcija KPD "Stane Petrovič" Hajdina, Dvorana društva upokojencev Hajdina

ned. 4.1.
  ob 16. uri: PONOVITEV LUTKOVNE PREDSTAVE ZAJČEK IŠČE MAMO (avtor: Miran Gavram) - izvedba Lutkovna sekcija KPD "Stane Petrovič" Hajdina, Dvorana društva upokojencev Hajdina

ned. 11.1.
  ob 16. uri: TRADICIONALNA PRIREDITEV S PESMIJO V NOVO LETO - izvedba Ljudski pevci KPD "Stane Petrovič" Hajdina, Gasilski dom Hajdina

pet. 23.1.
  ob 19. uri: STAND UP MATJAŽ JAVŠNIK - soorganizacija Dramska sekcija KPD "Stane Petrovič" Hajdina, Dvorana društva upokojencev Hajdina

trajno
  V razstavnem prostoru v pritličju PSC Hajdina Ciril Velkovrh razstavlja svoje fotografije cerkva in kapel, posvečene sv. Martinu v mariborski metropoliji.

 • OBVESTILO: JAVNA OBRAVNAVA PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2015
  Občinski svet Občine Hajdina daje Predlog proračuna Občine Hajdina za leto 2015 v javno razpravo.
  Predlog proračuna za leto 2015 bo v javni razpravi do vključno 31. 12. 2014.
  V času javne razprave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna dajejo pisno tako, da se vpisujejo v zvezek pripomb in predlogov ali pa se v času javne razprave po pošti pisno naslovijo na župana občine Hajdina.
  celoten predlog proračuna

 • Javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
  Obveščamo vas, da je v prostorih Občine Hajdina Javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo in poročila o vplivih na okolje. Javna razgrnitev bo od 24. 11. do 24. 12. 2014.
  Javna obravnava bo 11. 12. 2014, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Hajdina.

 • OBVESTILO
  Vse dijake in študente iz Občine hajdina obvečamo, da je Občinski svet Občine hajdina, na svoji 2. redni seji, dne 4. 12. 2014, sprejel sklep, da se sofinancirajo mesečne vozovnice za avtobusni in železniški promet v višini 10,00 EUR z DDV mesečno na dijaka oz. študenta.

 • OBVESTILO OŠKODOVANCEM ZARADI POPLAV
  Občina Hajdina obvešča, da na podlagi izdanega sklepa Ministrstva za obrambo – Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav v času med 6.11. in 14.11.2014, lahko oškodovanci podajo vlogo za oceno škode na kemtijskih zemljiščih. Rok za oddajo vlog je petek 12. december 2014.
  Ukrepi za odpravo posledic škode v gospodarstvu bodo pripravljeni na podlagi ocene škode, ki jo morajo oškodovanci poslati na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo do 18.12.2014 na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si.
  Obvestilo oškodovancem zaradi poplav
  Ocenjevanje škode v gospodarstvu

 • OBVESTILO glede nivojskega železniškega prehoda Draženci
  Vse udeležence v prometu, še posebej občane naselja Draženci, obveščamo, da bo popolna zapora lokalne ceste LC 328 221 na lokaciji železniški nivojski prehod Draženci in delu javnih poti JP 829 561 Železniška 1 in JP 829 571 Železniška v času:
  od 22. septembra 2014 do 24. decembra 2014
  razen v času od 31. oktobra 2014 do vključno 2. novembra 2014.
  Vzrok zapore je ureditev križanja lokalne ceste LC 328 221 z železniško progo.

 • Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Hajdina
  cenik storitev

 • Program prireditev v Občini Hajdina v letu 2014
  Predvideni program prireditev v Občini Hajdina v letu 2014 si lahko ogledate v priloženi datoteki.
  predvideni program

 • Termini odvoza odpadkov po frakcijah v Občini Hajdina (maj - dec 2014)
  urnik za vsa naselja

 • Strategija trajnostnega razvoja občine Hajdina 2014 - 2026
  Strategija

 • OBVESTILO
  Obveščamo Vas, da so pisna stališča do pripomb in predlogov na javno razgrnjeno študijo variant in okoljsko poročilo za plinovod M9 Lendava – Kidričevo, ki sta bila javno razgrnjena v času od 27. 12. 2012 do 31.1.2013, objavljena na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor in so priložena tudi temu obvestilu.
  Stališča

 • Navodila za zatiranje in preprečevanje in širjenje ambrozije
  Navodila za zatiranje in preprečevanje širjenja ambrozije
  Zloženka o ambroziji

 • Brezplačen izvod »Monografije občine Hajdina«
  Obveščamo vse občane, kateri še niste dvignili brezplačnega izvoda »Monografije občine Hajdina«, da le to še vedno lahko dvignete v času uradnih ur v tajništvu občinske uprave.

 • PISO
  Občina Hajdina je vključena v prostorski informacijski sistem občin - PISO

 • Delovni čas Lekarne pri Sv. Martinu
  - od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure,
  - sobota od 8. do 12. ure.
  Tel.: (02) 781 00 57

 • Delovni čas pošte 2288 Hajdina (od 1. 5. 2012)
  - od ponedeljka do petka od 8:00 do 11:30 in od 14:30 do 18:00,
  - ob sobotah od 8:00 do 11:00.
  Tel.: (02) 795 38 80

 • OBVESTILO: SPLOŠNA AMBULANTA HAJDINA
  Od 1. februarja 2014 v Splošni ambulanti Hajdina (SA) več ne dela Nada Ranislav Lartey, dr. med., spec. Pacienti lahko nadaljujejo zdravljenje pri omenjeni zdravnici v ambulanti št. 8 v Splošni ambulanti na Ptuju ali si kot novo zdravnico izberejo Leonido Masten, dr. med., spec., ki od 1. februarja 2014 dela v SA Hajdina.
  Ordinacijski čas v referenčni ambulanti Hajdina, kjer so pacientom na voljo Leonida Masten, dr. med., spec., Karmen Koderman Vtič, zdrav. tehnik, Bojan Horvat, dipl. zdravstvenik:
  - Ponedeljek, torek, četrtek in petek: 7.30–14.00
  - Sreda: 15.00–21.30

 • OBVESTILO: ZOBNA AMBULANTA HAJDINA
  V Zobni ambulanti Hajdina od 3. februarja 2014 delata zobozdravnici prim. Jožica Reberc, dr. dent. med., spec., in Nada Bašič, višj. den.
  Ordinacijski čas ambulante:
  Ponedeljek: 7.30–14.00
  Torek: 7.30–12.00
  Sreda: 12.30–18.00
  Četrtek: 13.00–19.00
  Petek: 7.00–12.00

 •  
   
   

  OBČINA HAJDINA, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina, tel.: (02) 788 30 30, fax: (02) 788 30 31, e-mail: uprava@hajdina.si
  © Občina Hajdina, Webmaster: Kristijan Cafuta