uvodna stran ...
objave ...
občinska izkaznica ...
župan / občinski svet ...
znamenitosti ...
vasi ...
društva ...
prireditve/projekti ...
občinska priznanja ...
vloge/obrazci ...
Hajdinčan ...
Katalog informacij javnega značaja Občine Hajdina ...
razpisi ...
gradiva sej OS ...
zapisniki ...
fontana v živo ... vtisi ...
povezave ...
lokalne volitve 2014 ...


od pon. 26.1.
do sre. 28.1.
  SKLICI ODBOROV
ponedeljek, 26. 1. 2015
- 15.00: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
- 15.30: Odbor za okolje in prostor
- 16.00: Odbor za javne finance
sreda, 28. 1. 2015
- 16.00: Statutarno pravna komisija
- 17.00: 3. redna seja občinskega sveta

sre. 28.1.
  Župan občine Hajdina, mag. Stanislav GLAŽAR, sklicuje 3. redno sejo občinskega sveta, ki bo v sredo, 28. januarja 2015, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Hajdina.

PREDLOG DNEVNEGA REDA
1. Otvoritev, pozdrav in ugotovitev navzočnosti,
2. Odgovori na pobude in vprašanja,
3. Pregled in potrditev sklepov in zapisnika 2. redne seje,
4. Pregled in potrditev dnevnega reda,
5. Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2015,
6. Predlog Odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2016,
7. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o protokolarnih obveznostih ob jubilejnih svečanostih občanov v Občini Hajdina,
8. Predlog Sklepa o potrditvi stališč do pripomb javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Občine Hajdina,
9. Predlog Sklepa o financiranju političnih strank,
10. Predlog Sklepa o imenovanju člana v:
     a) Odbor za javne finance,
     b) Odbor za okolje in prostor,
11. Pobude in vprašanja.


gradivo

sob. 21.2.
  Vaški odbor Slovenja vas vabi na enodnevni smučarski izlet v Koralpe, ki bo v soboto, dne 21.2.2015. Odhod je ob 6.00 uri izpred železniške postaje v Ptuju. Cena znaša: 30 EUR za odrasle, 27 EUR za najstnike in 25 EUR za otroke, ter zajema avtobusni prevoz na omenjeni relaciji, celodnevno smučarsko vozovnico in DDV. Gratis: rogljički, kava, čaj in kuhano vino.
Prijave sprejemajo pri predsednici VO Slovenja vas do 1. februarja 2015 na mail: brakojanja154@gmail.com ali na 041 277 841.

trajno
  V razstavnem prostoru v pritličju PSC Hajdina Ciril Velkovrh razstavlja svoje fotografije cerkva in kapel, posvečene sv. Martinu v mariborski metropoliji.

 • Program prireditev v Občini Hajdina v letu 2015
  Predvideni program prireditev v Občini Hajdina v letu 2015 si lahko ogledate v priloženi datoteki.
  predvideni program

 • Koledar odvoza odpadkov za leto 2015
  urnik

 • OBVESTILO
  Vse dijake in študente iz Občine hajdina obvečamo, da je Občinski svet Občine hajdina, na svoji 2. redni seji, dne 4. 12. 2014, sprejel sklep, da se sofinancirajo mesečne vozovnice za avtobusni in železniški promet v višini 10,00 EUR z DDV mesečno na dijaka oz. študenta.

 • Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Hajdina
  cenik storitev

 • Strategija trajnostnega razvoja občine Hajdina 2014 - 2026
  Strategija

 • OBVESTILO
  Obveščamo Vas, da so pisna stališča do pripomb in predlogov na javno razgrnjeno študijo variant in okoljsko poročilo za plinovod M9 Lendava – Kidričevo, ki sta bila javno razgrnjena v času od 27. 12. 2012 do 31.1.2013, objavljena na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor in so priložena tudi temu obvestilu.
  Stališča

 • Navodila za zatiranje in preprečevanje in širjenje ambrozije
  Navodila za zatiranje in preprečevanje širjenja ambrozije
  Zloženka o ambroziji

 • Brezplačen izvod »Monografije občine Hajdina«
  Obveščamo vse občane, kateri še niste dvignili brezplačnega izvoda »Monografije občine Hajdina«, da le to še vedno lahko dvignete v času uradnih ur v tajništvu občinske uprave.

 • PISO
  Občina Hajdina je vključena v prostorski informacijski sistem občin - PISO

 • Delovni čas Lekarne pri Sv. Martinu
  - od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure,
  - sobota od 8. do 12. ure.
  Tel.: (02) 781 00 57

 • Delovni čas pošte 2288 Hajdina (od 1. 5. 2012)
  - od ponedeljka do petka od 8:00 do 11:30 in od 14:30 do 18:00,
  - ob sobotah od 8:00 do 11:00.
  Tel.: (02) 795 38 80

 • OBVESTILO: SPLOŠNA AMBULANTA HAJDINA
  Od 1. februarja 2014 v Splošni ambulanti Hajdina (SA) več ne dela Nada Ranislav Lartey, dr. med., spec. Pacienti lahko nadaljujejo zdravljenje pri omenjeni zdravnici v ambulanti št. 8 v Splošni ambulanti na Ptuju ali si kot novo zdravnico izberejo Leonido Masten, dr. med., spec., ki od 1. februarja 2014 dela v SA Hajdina.
  Ordinacijski čas v referenčni ambulanti Hajdina, kjer so pacientom na voljo Leonida Masten, dr. med., spec., Karmen Koderman Vtič, zdrav. tehnik, Bojan Horvat, dipl. zdravstvenik:
  - Ponedeljek, torek, četrtek in petek: 7.30–14.00
  - Sreda: 15.00–21.30
  Tel. št. 781 00 47

 • OBVESTILO: ZOBNA AMBULANTA HAJDINA
  V Zobni ambulanti Hajdina dela zobozdravnica dr. dent. med Ana Tenyi.
  Ordinacijski čas:
  Ponedeljek: 7.00–14.15
  Torek: 7.00–14.15
  Sreda: 12.15–19.45
  Četrtek: 12.15–19.45
  Petek: 7.00–14.15
  Tel. št. 781 00 46

 •  
   
   

  OBČINA HAJDINA, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina, tel.: (02) 788 30 30, fax: (02) 788 30 31, e-mail: uprava@hajdina.si
  © Občina Hajdina, Webmaster: Kristijan Cafuta