uvodna stran ...
objave ...
občinska izkaznica ...
župan / občinski svet ...
znamenitosti ...
vasi ...
društva ...
prireditve/projekti ...
občinska priznanja ...
vloge/obrazci ...
Hajdinčan ...
Katalog informacij javnega značaja Občine Hajdina ...
razpisi ...
gradiva sej OS ...
zapisniki ...
fontana v živo ... vtisi ...
povezave ...
lokalne volitve 2014 ...


pet. 19.2.
  Petek, 19. 2. 2016, ob 18. uri, v gasilskem domu Hajdoše, občni zbor KD »Valentin Žumer« Hajdoše.

sob. 20.2.
  Sobota, 20. 2. 2016, ob 18. uri, v domu vaščanov Draženci, občni zbor PGD Draženci.

trajno
  V razstavnem prostoru PSC Hajdina je razstava del, ki so jih učenci OŠ Hajdina in člani Likovno-fotografske sekcije KPD Stane Petrovič Hajdina, ustvarili ob Gandinovem taboru.

 • Program prireditev v Občini Hajdina v letu 2016
  Predvideni program prireditev v Občini Hajdina v letu 2016 si lahko ogledate v priloženi datoteki.
  predvideni program

 • OBVESTILO – PLETARSKI TEČAJ
  TD Mitra obvešča da se bo PLETARSKI TEČAJ pričel v SREDO, 13. januarja, ob 18.00 uri, v prostorih OŠ Hajdina.
  Tečaj bo izveden 5 krat - vedno v prostorih OŠ ob 18.00: sreda, 13.1., sreda, 20.1., sreda, 27.1., sreda ,17.2. in zadnjič v tem letu sreda, 24. 2.
  Kot vedno, je tečaj za člane TD Mitra brezplačen, za nečlane pa stroški znašajo 10€ po osebi. OBVEZNE PRIJAVE - berite sporočilo do konca!
  Tečajnik mora na tečaj prinesti:
  1. manjše in dovolj ostre vrtne škarje,
  2. manjši oster (priporočljivo špičast) nož,
  3. pilo ali kak drug kos orodja, ki je ožje, daljše in težje (za poravnavanje vrst),
  4. krpo za vlaženje šibja (najbolje manjšo staro brisačo),
  5. utež (ali od tehtnice na uteži ali kozarec za vlaganje, napolnjen z vlažnim peskom ali zaprto pločevinko barve ...)
  in obvezno
  6. DOBRO VOLJO! (Vse drugo se da izposoditi, dobra volja pa ne! Lahko pa se je nalezete, ker je je v pletarskih tečajih veliko!)
  OBVEZNE PRIJAVE (zaradi priprave materiala in prostora) sprejemamo na: td.mitra.hajdina@gmail.com in na tel. 02 788 12 60 - OŠ Hajdina.
  VODJA PROJEKTA "Pletarski tečaj TD Mitra" je ga. Vesna Mesarič Lorber, članica upravnega odbora TD. Dosegljiva je na zgoraj objavljenih kontaktih.

 • Obvestilo Čistega mesta Ptuj d.d. glede zbiranja kož in urnik odvoza odpadkov za leto 2016
  Obvestilo glede zbiranja kož
  Urnik odvoza odpadkov za leto 2016

 • OBVESTILO
  Upravna enota Ptuj obvešča, da bodo Krajevni uradi Hajdina, Destrnik, Dornava, Markovci, Vitomarci, Zavrč in Žetale začasno zaprti od 30. 11. do 29. 2. 2016.
  Stranke lahko uredijo zadeve na vseh ostalih uradih, ki so odprti v skladu z objavljenim tedenskim razporedom ter tudi na sedežu Upravne enote Ptuj, Slomškova ul. 10. 2250 Ptuj. Prav tako pa lahko pridobijo splošne informacije na telefonski številki 02 798 01 00 (sprejemna pisarna).
  Upravna enota ima uradne ure:
  ponedeljek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure
  torek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure
  sreda od 7. do 12. in od 13. do 17. ure
  četrtek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure (samo sprejemna pisarna)
  petek od 8. do 13. ure.

 • JAVNO NAZNANILO
  o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka medobčinskega podrobnega prostorskega načrta za enoti urejanja prostora P10-P5 Zgornja Hajdina – ob avtocestnem priključku in P16-P9 Njiverce - ob avtocestnem priključku in okoljskega poročila.
  celoten tekst naznanila

 • Brezplačen izvod »Zbornika občine Hajdina«
  Obveščamo vse občane Občine Hajdina, da lahko v tajništvu občinske uprave, v času uradnih ur, dvignete brezplačni izvod »Zbornika Občine Hajdina«.

 • Kako ustrezno ravnati z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
  celotno besedilo

 • Delovni čas zbirnega centra
  Ponedeljek: 13.00 – 16.00
  Sreda: 10.00 – 17.00
  Izjema:
  Vsak tretji teden v mesecu sprememba delovnega časa:
  Sreda 10.00 – 17.00
  Sobota: 12.00 – 15.00

  Gospodinjstva lahko v zbirnem centru brezplačno oddajo naslednje vrste odpadkov: plastika in plastična embalaža, kovine in kovinska embalaža, papir in papirna embalaža, steklena embalaža, odpadna jedilna olja in maščobe, zdravila, pesticidi, baterije in akumulatorji, embalaža onesnažena z nevarnimi snovmi, električna in elektronska oprema (hladilniki, TV aparati, štedilniki…), izrabljene avtomobilske gume (do 50 kg / leto / gospodinjstvo), kosovni odpadki, zavržena oblačila, les ...
  Vse občane, ki bodo dostavljali odpadke v zbirni center, tako naprošamo, da se ob vstopu v zbirni center predstavijo osebju zbirnega centra z osebnim dokumentom ter prejetim računom podjetja Čisto mesto d.o.o., za ravnanje z odpadki na območju njihove občine. Ob tem pa vas tudi vabimo, da svoje odpadke dostavite v zbirni center in skupaj z nami poskrbite za čisto in urejeno okolje.
  Za dodatne informacije so vam na voljo vsak delavnik na info@cistomesto.si ali na tel.: 02 780 90 20.

 • NAPOVEDNIK SIP TV
  napovednik 9.2. - 15.2.2016

 • Sprememba prometnega režima
  Vse udeležence v prometu obveščamo o spremembi prometnega režima v naselju Sp. Hajdina na lokaciji križišča pri KAPELI. Prometni režim je spremenjen na lokalni cesti LC 328 252 mimo Vrtnarstva Zupanič.
  Udeležence v prometu naprošamo, da upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo.

 • Obvestilo medobčinske inšpektorice SOU Ptuj glede oranja njiv v varovalnem pasu ob občinskih cestah
  dopis inšpektorice

 • Cenik storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju občin Spodnjega Podravja
  cenik

 • Obvestilo – meteorne vode
  Z Odlokom o občinskih cestah je v Občini Hajdina določeno, da je predvsem prepovedano odvajati na cesto vodo, meteorne vode, odplake in druge tekočine. Na terenu se ugotavlja, da je ob cestah še kar nekaj različnih objektov, ki nimajo urejenega sistema odvajanja meteornih vod, odplak in drugih tekočin in se vode stekajo na cesto, v mulde, jarke in bankine.
  Za prepovedano dejanje je z odlokom predpisana za fizične, samostojne osebe, pravne in odgovorne osebe pravne osebe globa. Zato lahko medobčinska inšpekcija, ki v Občini Hajdina opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov, v skladu z Zakonom o prekršku na kraju samem izreče oziroma izda plačilni nalog z globo. Da do tega ne bi prihajalo prepogosto, vzemite opozorilo resno in kot preventivni ukrep. Občanom, katerih objekti stojijo ob cestah in imajo speljane meteorne vode po žlebih na cesto, pa predlagamo, da si čim prej uredijo ponikovanje ali zadrževanje vode.
  S tem opozorilom občane obveščamo, da se bo inšpekcijski nadzor nad varstvom oziroma ogrožanja občinskih cest ter javnih poti in prometa na njih, predvsem odvajanja vode, meteornih vod, odplak in druge tekočine na cestah redno vršil. V primeru nespoštovanja občinskega predpisa bo medobčinska inšpekcija ukrepala v skladu s pristojnostjo.

 • STALIŠČA do pripomb javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Občine Hajdina
  stališča

 • OBVESTILO
  Vse dijake in študente iz Občine hajdina obvečamo, da je Občinski svet Občine hajdina, na svoji 2. redni seji, dne 4. 12. 2014, sprejel sklep, da se sofinancirajo mesečne vozovnice za avtobusni in železniški promet v višini 10,00 EUR z DDV mesečno na dijaka oz. študenta.

 • Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Hajdina
  cenik storitev

 • Strategija trajnostnega razvoja občine Hajdina 2014 - 2026
  Strategija

 • Navodila za zatiranje in preprečevanje in širjenje ambrozije
  Navodila za zatiranje in preprečevanje širjenja ambrozije
  Zloženka o ambroziji

 • Brezplačen izvod »Monografije občine Hajdina«
  Obveščamo vse občane, kateri še niste dvignili brezplačnega izvoda »Monografije občine Hajdina«, da le to še vedno lahko dvignete v času uradnih ur v tajništvu občinske uprave.

 • PISO
  Občina Hajdina je vključena v prostorski informacijski sistem občin - PISO

 • Delovni čas Lekarne pri Sv. Martinu
  - od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure,
  - sobota od 8. do 12. ure.
  Tel.: (02) 781 00 57

 • Delovni čas pošte 2288 Hajdina (od 1. 5. 2012)
  - od ponedeljka do petka od 8:00 do 11:30 in od 14:30 do 18:00,
  - ob sobotah od 8:00 do 11:00.
  Tel.: (02) 795 38 80

 • OBVESTILO: SPLOŠNA AMBULANTA HAJDINA
  Od 1. februarja 2014 v Splošni ambulanti Hajdina (SA) več ne dela Nada Ranislav Lartey, dr. med., spec. Pacienti lahko nadaljujejo zdravljenje pri omenjeni zdravnici v ambulanti št. 8 v Splošni ambulanti na Ptuju ali si kot novo zdravnico izberejo Leonido Masten, dr. med., spec., ki od 1. februarja 2014 dela v SA Hajdina.
  Ordinacijski čas v referenčni ambulanti Hajdina, kjer so pacientom na voljo Leonida Masten, dr. med., spec., Karmen Koderman Vtič, zdrav. tehnik, Bojan Horvat, dipl. zdravstvenik:
  - Ponedeljek, torek, četrtek in petek: 7.30–14.00
  - Sreda: 15.00–21.30
  Tel. št. 781 00 47

 • OBVESTILO: ZOBNA AMBULANTA HAJDINA
  V Zobni ambulanti Hajdina dela zobozdravnik Antonio Koderman, dr. dent. med.
  Ordinacijski čas:
  Ponedeljek: 7.00–14.15
  Torek: 7.00–14.15
  Sreda: 12.15–19.45
  Četrtek: 12.15–19.45
  Petek: 7.00–14.15
  Tel. št. 781 00 46

 •  
   
   

  OBČINA HAJDINA, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina, tel.: (02) 788 30 30, fax: (02) 788 30 31, e-mail: uprava@hajdina.si
  © Občina Hajdina, Webmaster: Kristijan Cafuta