Vzpostavitev blagovne znamke dobrine s Hajdine in pozicioniranje na trg

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
V teku