Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju odsek 1 Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk

434
Evropski sklad za regionalni razvoj
5.150.527,99 EUR
V teku
November 2021
31.03.2023

Podatki o financiranju