Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2022 do 2026)
 • predsednica, Urška Pesek
 • namestnica predsednice, Patricija Verbajs
 • član, Ivan Ambrož
 • namestnica člana, Simona Strmšek Šlamberger
 • članica, Meta Majnik Krajnc
 • namestnik članice, Alen Krajnc
 • član, Zvonko Glažar
 • namestnica člana, Aleksandra Gašljevič
Člani (mandat 2018 do 2022)
 • predsednica, Urška Pesek
 • namestnica predsednice, Patricija Verbajs
 • Kristijan Cafuta
 • namestnik člana, Mitja Kirbiš
 • članica, Milena Gojkovič
 • namestnica članice, Simona Strmšek Šlamberger
 • član, Ivan Ambrož
 • namestnica člana, Aleksandra Gašljevič
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • predsednica, Urška Pesek
 • namestnica predsednice, Mateja Majhen
 • član, dr. Kristijan Cafuta
 • članica, Zdenka Štrafela
 • članica, Milena Gojkovič
 • članica, Simona Strmšek Šlamberger
 • članica, Patricija Verbajs
 • članica, Janja Bračko