Poziv Direkcije RS za vode k odstranjevanju vegetacije z vodnih in priobalnih zemljiššč

20. 12. 2017 Občina H. (Uprava) 643