SKLICI ODBOROV

29. 1. 2019 Občina H. (Uprava) 507
Razno
sejna soba Občine Hajdina, 2288 Hajdina
Termini
31.01.2019 ob 14.00
31.01.2019 ob 15.00
31.01.2019 ob 15.30
31.01.2019 ob 16.00
31.01.2019 ob 16.30