Sklici odborov

11. 3. 2019 Občina H. (Uprava) 530
Razno
sejna soba Občine Hajdina, 2288 Hajdina
Termini
11.03.2019 ob 15.00
11.03.2019 ob 15.30
14.03.2019 ob 16.00