Sklici odborov

11. 3. 2019 Občina H. (Uprava) 554
Razno
sejna soba Občine Hajdina, 2288 Hajdina
Termini
11.03.2019 (ponedeljek) ob 15:00
11.03.2019 (ponedeljek) ob 15:30
14.03.2019 (četrtek) ob 16:00