Sklici odborov in komisij

16. 5. 2019 Občina H. (Uprava) 572
Razno
sejna soba Občine Hajdina, 2288 Hajdina
Termini
21.05.2019 ob 15.30
21.05.2019 ob 16.00
21.05.2019 ob 16.30
21.05.2019 ob 17.00
21.05.2019 ob 17.30