Informacija o sprejemanju vlog za spremembo namenske rabe zemljišč

4. 11. 2019 Občina H. (Uprava) 592