Informacija o sprejemanju vlog za spremembo namenske rabe zemljišč

04.11.2019 Občina H. 313