Sklici odborov in komisij

10. 9. 2020 Občina H. (Uprava) 831
Razno
sejna soba Občine Hajdina, 2288 Hajdina
Termini
14.09.2020 (ponedeljek) ob 15:30
14.09.2020 (ponedeljek) ob 16:00
15.09.2020 (torek) ob 07:30
16.09.2020 (sreda) ob 19:00