Sklici odborov in komisij

10. 9. 2020 Občina H. (Uprava) 735
Razno
sejna soba Občine Hajdina, 2288 Hajdina
Termini
14.09.2020 ob 15.30
14.09.2020 ob 16.00
15.09.2020 ob 07.30
16.09.2020 ob 19.00