Sklep o odprtju vrtca Najdihojca Hajdina v času od 26.10. do 30.10.2020

26. 10. 2020 Občina H. (Uprava) 353