Vloga za pridobitev dovoljenja za gradnjo v varovalnem pasu javne ceste

Priloge

Stroški v postopku