Zahteva za izdajo lokacijske informacije (promet z nepremičninami in gradnja)

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Stroški v postopku