Pobuda za spremembo Občinskega prostorskega načrta Občine Hajdina (fizične osebe in zasebniki)

Stroški v postopku