Pobuda za spremembo Občinskega prostorskega načrta Občine Hajdina (pravne osebe)

Stroški v postopku