Osnutek OPPN Meltal - EUP SV 07 in del območij EUP SV02 in SV03 – dopolnjen po izdelavi okoljskega poročila.

25. 8. 2021 Občina H. (Uprava) 72