Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju odsek 1 Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk

11. 10. 2021 Občina H. (Uprava) 88