Obvestilo občanom glede zbiranja ostankov od zakola domačih živali, ki nastanejo pri zakolu za lastno domačo porabo

10. 11. 2021 Občina H. (Uprava) 158