Zahvala Vaškega odbora Skorba in družine Klaneček

17. 1. 2022 Občina H. (Uprava) 117