Združenje borcev za vrednote NOB Ptuj-občinska organizacija Hajdina

Terezija Mirkovič
02 782 03 11
Skorba 36b, 2288 Hajdina