Sklici odborov in komisij

6. 10. 2022 Občina H. (Uprava) 129
Razno
Sejna soba občine Hajdina, 2288 Hajdina
Termini
10.10.2022 ob 15.30
10.10.2022 ob 16.00
12.10.2022 ob 16.30