Sklici odborov in komisij

6. 10. 2022 Občina H. (Uprava) 150
Razno
Sejna soba občine Hajdina, 2288 Hajdina
Termini
10.10.2022 (ponedeljek) ob 15:30
10.10.2022 (ponedeljek) ob 16:00
12.10.2022 (sreda) ob 16:30