Izvajanje projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Občina Hajdina« uspešno

9. 3. 2023 Občina H. (Uprava) 66