Zahteva za soglasje občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom

Stroški v postopku