Sklici odborov (Odbor za javne finance, Odbor za okolje in prostor, SPVCP in Odbor za negospodarske dejavnosti)

12. 5. 2023 Občina H. (Uprava) 59
Obveščanje javnosti
Sejna soba Občine Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina
Termini
16.05.2023 ob 15.30
17.05.2023 ob 14.00
17.05.2023 ob 16.00