Prostovoljno gasilsko društvo Hajdoše

Davorin Vidovič
031 313 912
Hajdoše 41b, 2288 Hajdina