Obvestilo medobčinske inšpektorice SOU Ptuj glede oranja njiv v varovalnem pasu ob občinskih cestah

4. 3. 2015 231